Work Shop : Books By Heart (สมุดทำมือ)

posted on 25 Jan 2011 10:33 by saylom-issara

Work Shop : Books By Heart
การเย็บสมุดด้วยมือที่มีมาแต่โบราณก่อนที่จะมีเครื่องจักรในการช่วยเข้าเล่มหนังสืออย่างเช่นปัจจุบัน
ในต่างประเทศ Book art ถือว่าเป็นศิลปะแขนงหนึ่ง ที่ได้รับความสนใจ แต่สำหรับประเทศไทยเรารู้จักกันในนาม “สมุดทำมือ”

Let’s make a book by hand
...
Work Shop การทำสมุดทำมือแบบ Coptic สร้างสมุดเล่มเดียวในโลกในแบบของคุณเอง บรรยากาศแบบกันเองและอบอุ่น
วันเสาร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ร้านประตูสีฟ้า (เอกมัย ๑๐)
มาแต่ตัวและหัวใจที่มุ่งมั่นก็ได้สมุดทำมือเล่มพิเศษที่สร้างสรรค์จากมือคุณเอง

นอกจากจะได้ความรู้ในการทำสมุดทำมือแบบ Coptic แล้ว,
รายได้ส่วนหนึ่งยังมอบให้โครงการสันติภาพชีวิต
เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อเสื้อเกราะกันกระสุนมอบให้ทหารและตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้
ทั้งนี้ทางโครงการสันติภาพชีวิตขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเขียนโปสการ์ดหรือไปรษณียบัตรให้กำลังใจเหล่าทหารและตำรวจตระเวนชายแดน
ผู้เสียสละความสุขเพื่อความสงบของบ้านเมือง
และยังรับบริจาคของเล่น, ขนม, ข้าวสารอาหารแห้ง,เวชภัณฑ์,ยาสามัญประจำบ้านเพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ความไม่สงบ ๓ จังหวัดชายแดนใต้

เปิดรับผู้สนใจ Work shop จำนวน ๑๕ ท่าน ค่า Work shop ๑ ท่าน: ๗๙๙ บาท
ทุกท่านจะได้รับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือ ๑ชุด
และเสื้อโปโลโครงการสันติภาพชีวิต ๑ ตัว (กรุณาระบุขนาดเสื้อที่ต้องการ S M L)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ปู-พิณประภา โทรศัพท์ ๐๘๖ ๒๒๘ ๔๔๒๑

 

หมายเหตุ : กรุณาชำระเงินค่า Work shop ภายในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

โดยผ่านบัญชีธนาคาร พิณประภา ขันธวุธ ธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน ออมทรัพย์ เลขที่ ๐๑๒ – ๐ – ๑๑๓๘๙-๙

 

 

edit @ 25 Jan 2011 10:34:41 by สายลมอิสระ

edit @ 25 Jan 2011 10:35:59 by สายลมอิสระ